Bir Cumhurbaşkanı, Bir Cumhurbaşkanının Adını Niye Anmaz?

 

Değerli dava arkadaşlarım,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında,
Malatya’da  İnönü Üniversitesi’ni ikiye bölerek, bir bölümünde Turgut
Özal Üniversitesi kuracaklarını söyledi. Ancak bölünecek üniversiteye adı
verilen İnönü’nün adını anmadı.
Sayın Cumhurbaşkanı aynen şunları söyledi; “İsmini anmayacağım oradaki
mevcut üniversiteyi ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal
Üniversitesi ile Malatya’da iki ayrı üniversite olacak”.
Tabii bu ifade karşısında, gerçekten de şu soruyu sormamız gerekiyor;
“Bir Cumhurbaşkanı, tarihimizin en önemli isimlerinden biri olan ve
Türkiye Cumhuriyetinin ikinci Cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün adını
niye anmadı acaba?

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adını bile anmadığı İsmet İnönü’nün kim
olduğunu, belki de bir daha hatırlatmakta yarar vardır. Anlatalım;
-Dedesi 1854’te, babası 1878’de Osmanlı Ordusu’nda düşmanla
savaşmış gazilerin torunu ve çocuğudur.
-İsmet 1903’te Harp Akademisi’nden birincilikle mezun olandır.
-Şeriatçı 31 Mart İsyanı’nı bastıran Hareket Ordusu’nda Mustafa
Kemal’le birlikte yer alanlardandır.
-1912’de Yemen’e gidip isyan eden İmam Yahya ile görüşüp barışı
sağlayanlardandır.
Balkan Savaşı’nda Çatalca’ya kadar ilerleyen Bulgar Ordusu’na
karşı duranlardandır.
-1.Dünya Savaşı’nda önce Trakya’da sonra Doğu ve Suriye
cephelerinde savaşanlardandır.
-Osmanlı’da Harbiye Nezareti Müsteşarı olan ve sonra Askeri
Şura’da görev alanlardandır.
1920’de Ankara’ya gidip Mustafa Kemal’e katılanlardandır.
-İlk Mecliste Edirne Milletvekili olanlardandır.
-Genelkurmay Başkanı olarak TBMM’ye bağlı düzenli orduyu
kurandır.
Osmanlı’nın İstanbul Hükümeti tarafından idama cezasına
çarptırılanlardandır.

-Batı cephesi Komutanlığı’na atanarak Yunan Ordusu’nu 1. ve 2.
İnönü Savaşları’nda bozguna uğratandır.
Mustafa Kemal Paşa’nın deyimiyle, “Milletin makûs talihini
yenendir.”
-Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda üstün başarı
gösterenlerdendir.
-Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda TBMM’yi temsil edip, Trakya’yı
savaşsız kazanandır.
-Lozan baş delegesi olarak antlaşmayı imzalayan ve TBMM’yi
dünyaya kabul ettiren “Lozan Kahramanı”dır.
-Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanıdır.
-Atatürk’ün ölümünden sonra 2.Cumhurbaşkanımızdır.
-Diplomatik becerisiyle Türkiye’yi 2.Dünya Savaşı’na girmekten
kurtarandır.
-Çok partili hayata geçişi sağlayandır.
-1973’teki vefatından sonra Anıtkabir’e defnedilendir.
Atatürk’ün en güvendiği asker, diplomat ve siyasetçidir.
Rahmetli İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adını
anması için daha ne yapmalıydı acaba? Doğrusu insan merak ediyor…
TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın, koca bir Cumhuriyet dönemini, 2002
yılına kadar “duraklama dönemi” kabul eden açıklamasının üzerinden
daha bir hafta geçmeden, Sayın Cumhurbaşkanının bu ifadesinin
nedenini anlamak çok zor.

Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhurbaşkanı” sıfatını taşımasaydı, bir
parti mensubu, bir milletvekili olsaydı, bu ifadesini, “siyasal bir tavır,
siyasal bir tercih” olarak görmek mümkün olabilirdi. Hatta Cumhuriyet
dönemine ve Atatürk ile silah arkadaşlarına karşı, düşmanca bir tavrın
siyasal ifadesi olarak değerlendirmek bile mümkün olabilirdi.
Ancak bu ifadeyi kullanan kişi, “Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin
birliğini temsil eden bir Cumhurbaşkanı” ise, 2. Cumhurbaşkanı ve
Kurtuluş Savaşı kahramanı Sayın İsmet İnönü’nün adını kullanmaktan
kaçınmasının nedeni ne olabilir acaba?
Sevgi ve saygılarımla

Prof. Dr. Süheyl Batum